16/ 03/ 188/ 4

אזור ספורט - גבעות להב

מטרת התוכנית


יעוד שטח למועדון ספורט ודרך גישה בגבעות להב.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בביטול הפקדה 13/08/2007
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות 17/10/1988 תאריך פרסום: 17/10/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3586. עמוד: 120. שנה עברית: התשמט . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 01/12/1986 תאריך פרסום בעיתון: 01/12/1986.
פרסום להפקדה ברשומות 01/12/1986 תאריך פרסום: 01/12/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3405. עמוד: 283. שנה עברית: התשמז . צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 18/11/1985
קבלת תכנית 30/06/1985

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2007008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית 13/08/2007
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה