ממ/ 9132

בנית מרתף והתרת בריכת שחיה פרטית בגודל מגרש פחות מ- 700 מ"ר.

מטרת התוכנית


1. בנית מרתף.
2. התרת בריכת שחיה פרטית בגודל מגרש פחות מ- 700 מ"ר.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


גוש ישן: 8909, חלקה ישנה: 1.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תקנון הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 27/07/2007 תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2007. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות 05/06/2007 תאריך פרסום: 05/06/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5676. עמוד: 3035. שנה עברית: התשסז . צפייה
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 11/03/2007
החלטה בדיון באישור תכנית 25/12/2006
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 30/09/2006
פרסום להפקדה ברשומות 28/08/2006 תאריך פרסום: 28/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5570. עמוד: 4758. שנה עברית: התשסו . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 25/08/2006 תאריך פרסום בעיתון: 24/08/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/08/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/08/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 23/07/2006
החלטה בדיון בהפקדה 04/04/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 06/03/2006
קבלת תכנית 13/07/2005

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ממ/ 9001 שינוי תוכניות מאושרות שד / 1002 / 2,שד / 1002 / 8,שד / 1002 / 7א כוכב יאיר. שינוי צפייה
תוכנית ממ (שד)/ 1002/ 8 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2006026 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 25/12/2006
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2006007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית 04/04/2006
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה