ג/ 12216

הרחבת שטח תעשייה על חשבון שטח מיוחד, תפן

מטרת התוכנית


שינוי יעוד קרקע לתכנון מיוחד, לקרקע לתעשיה ולתכנון מיוחד.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
תעסוקה (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תקנון הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 20/07/2007 תאריך פרסום בעיתון: 18/07/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2007. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 30/06/2007
פרסום לאישור ברשומות 26/08/2004 תאריך פרסום: 26/08/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5324. עמוד: 3812. שנה עברית: התשסד . צפייה
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 19/07/2004
החלטה בדיון באישור תכנית 03/12/2003
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 31/08/2003
פרסום להפקדה ברשומות 31/07/2003 תאריך פרסום: 31/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5212. עמוד: 3673. שנה עברית: התשסג . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 20/07/2003 תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/07/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 18/07/2003. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 06/07/2003
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 03/07/2003
החלטה בדיון בהפקדה 19/03/2001
קבלת תכנית 16/11/2000

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 4271 הרחבת תעשייה תפן בהר סנה שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית מג/ מק/ 2012/ 24 הרחבת שטח תעשייה על חשבון שטח מיוחד, תפן שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2004006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 03/12/2003
פרוטוקול הורדה