ג/ 15525

כביש כניסה לדבוריה

מטרת התוכנית


מטרות התכנית:
מטרת התכנית היא שינוי ייעוד משטח חקלאי להרחבת דרך-כביש כניסה לדבוריה.

עיקרי התכנית:
תכנון הרחבת כביש כניסה מזרחי ליישוב דבוריה.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 12/07/2007
החלטה בדיון בהפקדה 17/05/2006
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף 15/06/2005
קבלת תכנית 01/06/2005

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 6540 קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפון שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2006008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 17/05/2006
פרוטוקול הורדה