ג/ 15389

מעבר דו מפלסי - שבי ציון

מטרת התוכנית


מתן פתרון תחבורתי במפלסים שונים במפגש בין כביש הגישה לישוב שבי ציון למסילת הברזל בקו חיפה - נהריה בקטע עכו נהריה.

לייעד שטחים בתחום התוכנית להתווית דרכים חקלאיות

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
תעסוקה (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 28/06/2007 תאריך פרסום: 28/06/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5686. עמוד: 3401. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים 18/05/2007 תאריך פרסום בעיתון: 17/05/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/05/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 18/05/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 07/05/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות 20/02/2007
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 31/10/2006
פרסום להפקדה בעיתונים 29/09/2006 תאריך פרסום בעיתון: 28/09/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/09/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 29/09/2006. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות 28/09/2006 תאריך פרסום: 28/09/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5585. עמוד: 187. שנה עברית: התשסז .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 24/08/2006
החלטה בדיון בהפקדה 13/04/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 28/03/2005
קבלת תכנית 22/03/2005

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 6490 תכנית מתאר -שבי ציון שינוי צפייה
תוכנית ג/ 11093 שבי ציון שינוי צפייה
תוכנית ג/ 4360 חלוקת מגרשים מחדש שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 201-0432898 מעבר דו מפלסי - שבי ציון שינוי
תוכנית חא/ מק/ 2008/ 5 מעבר דו מפלסי - שבי ציון שינוי צפייה
תוכנית 201-0773192 מעבר דו מפלסי - שבי ציון החלפה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2007006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 20/02/2007
פרוטוקול הורדה
2004006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לדרכים ומסילות ברזל 13/04/2005
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גיר אדלר ת.ז 29464989
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עופר שטיינברג