ג/ 16656

שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תיירות ונופש, אזור שרותי דרך ותחנת תידלוק, בוקעאתא

מטרת התוכנית


מטרת התכנית:
שינוי ייעוד קרקע משטח חקלאי לאזור תיירות ונופש, אזור תחנת דלק ושירותי דרך.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד קרקע משטח חקלאי לאזור תיירות ונופש.
שינוי ייעוד קרקע משטח חקלאי לאזור תחנת דלק ושירותי דרך.
קביעת הוראות למתן היתר בניה.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 21/05/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 12/11/2006
קבלת תכנית 30/10/2006

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2008001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 21/01/2008
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2007010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 26/11/2007
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2007010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 21/05/2007
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2007004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 12/03/2007
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה