ג/ 16661

אלבלאן - מתחם תיירות ע"ש מדאח סאלח סלמאן, מג'דל שמס

מטרת התוכנית


מטרת התכנית:
קביעת שטח לייעוד תיירותי - אזור תיירות ונופש .

עיקרי הוראות תכנית:
שינוי ייעוד משטח חקלאי לתיירות.
קביעת הנחיות והוראות למתן היתר בניה.
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי ושלבי ביצוע.
קביעת הנחיות סביבתיות.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 21/05/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 12/12/2006
קבלת תכנית 30/10/2006

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2007010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 21/05/2007
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2007004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 12/03/2007
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה