ג/ 16664

שינוי מאזור חקלאי לאזור ספורט להקמת בריכת שחיה ע"ש נביה חינגר, מסעדה

מטרת התוכנית


מטרת התכנית:
שינוי ייעוד השטח החקלאי לאזיור ספורט.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 21/05/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 12/12/2006
קבלת תכנית 30/10/2006

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2007010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 21/05/2007
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2007004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 12/03/2007
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה