מאא/ 233

ביטול שטח הפקעה והחזרתו לייעוד הקודם

מטרת התוכנית


אזור תכנון 1: דרך השלום.
1. סידור הסדרי תנועה המשך דרך השלום עד לרח' קפלן ע"י ביטול שטח ציבורי פתוח - מגרש 2003.
2. הקטנת שטח הדרך באזור הכיל דסק בעקבות ביטולו והחזרת השטחים לבעלי החלקות ע"י הגדלת שטח ייעוד מגורים א' (ביטול חלק מההפקעה מהתכנית הראשית).
אזור תכנון 2: רח' הבנים.
1. סידור הסדרי תנועה לאורך רח' הבנים בהתאם למצב הקיים בשטח ע"י הקטנת זכות הדרך מ - 9 מ' ל - 8 מ' והקטנת אורך הכיל דסק לממוצע של 6 מ'.
2. הגדלת השטח של אזור מגורים א' על מנת להתאים שטח וגבולות המגרשים למצב הקיים בעקבות ביטול חלק מההפקעה מהתכנית הראשית.
3. שינוי קו בניין לאורך החלקות 101, 102, 103 ו - 104 במרווח הצפון מזרחי מ - 3.0 מ' ל - 2.0 מ'.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 13/05/2007 תאריך פרסום: 13/05/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5663. עמוד: 2738. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים 18/04/2007 תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/04/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 21/03/2007
לא הוגשו התנגדויות 04/03/2007
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 31/12/2006
פרסום להפקדה ברשומות 24/12/2006 תאריך פרסום: 24/12/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5607. עמוד: 945. שנה עברית: התשסז .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 04/12/2006
פרסום להפקדה בעיתונים 29/11/2006 תאריך פרסום בעיתון: 28/11/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/11/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/11/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 19/11/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 30/10/2006
החלטה בדיון בהפקדה 19/06/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 13/06/2006
קבלת תכנית 23/03/2006

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית מאא/ במ/ 20/ 165 יצירת תנאים לבנית שטח התכנית 200 יח"ד ומעלה. פתוח דרכים חדשות ושינוי יעוד שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
722 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 19/06/2006
פרוטוקול הורדה