מש/ 8/ 1/ 10

שינוי משטח חקלאי לשטח לתחנת תדלוק ושרותי דרך.

מטרת התוכנית


1. שינוי יעוד שטח חקלאי לשטח לתחנת תדלוק ושרותי
דרך דרגה ג' עפ"י תמ"א 18 ולש.פ.פ.
2. קביעת הוראות בניה.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: ביר א-סכה
מצפון לכביש 5714 כ-400 מ' מהצומת עם כביש 574.

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 26/04/2007
קבלת תכנית 07/11/1996

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2007003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב' 26/04/2007
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה