תמא/ 23/ 21

התוויית מסילת ברזל מאזור מחלף יאסיף עד לגבול הלבנון בצמוד לכביש 6

מטרת התוכנית


עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום מצב קיים + מצב מוצע בקנ"מ 1:100,000 הורדה
קבצים דיגיטליים
קומפילציה כוללת לשינויים לתכנית - shp (לא סטטוטורי) קומפילציית מסילות ברזל - שירות מפה מקוון (web-service) הורדה
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 26/04/2007 תאריך פרסום: 26/04/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5655. עמוד: 2496. שנה עברית: התשסז .
רישום החלטת הממשלה על אישור תכנית 25/02/2007 תאריך ישיבה: 25/02/2007. מס' ישיבה: 1249. מס' ישיבה: 1249.
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה 04/02/2007
המלצה לממשלה לאישור תכנית 05/12/2006
דיון לקראת העברת התמ"א להערות /השגות 04/07/2006

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 201-0432898 התוויית מסילת ברזל מאזור מחלף יאסיף עד לגבול הלבנון בצמוד לכביש 6 כפיפות
תוכנית ג/ 20594 התוויית מסילת ברזל מאזור מחלף יאסיף עד לגבול הלבנון בצמוד לכביש 6 כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 20357 התוויית מסילת ברזל מאזור מחלף יאסיף עד לגבול הלבנון בצמוד לכביש 6 כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 21286 התוויית מסילת ברזל מאזור מחלף יאסיף עד לגבול הלבנון בצמוד לכביש 6 כפיפות
תוכנית תתל/ 12/ ב התוויית מסילת ברזל מאזור מחלף יאסיף עד לגבול הלבנון בצמוד לכביש 6 כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 16362 התוויית מסילת ברזל מאזור מחלף יאסיף עד לגבול הלבנון בצמוד לכביש 6 כפיפות צפייה
תוכנית 201-0555052 התוויית מסילת ברזל מאזור מחלף יאסיף עד לגבול הלבנון בצמוד לכביש 6 כפיפות
תוכנית ג/ 18731 התוויית מסילת ברזל מאזור מחלף יאסיף עד לגבול הלבנון בצמוד לכביש 6 אישור ע"פ תמ"א
תוכנית ג/ 8049 התוויית מסילת ברזל מאזור מחלף יאסיף עד לגבול הלבנון בצמוד לכביש 6 אישור ע"פ תמ"א צפייה
תוכנית ג/ 18306 התוויית מסילת ברזל מאזור מחלף יאסיף עד לגבול הלבנון בצמוד לכביש 6 אישור ע"פ תמ"א צפייה
תוכנית ג/ 20448 התוויית מסילת ברזל מאזור מחלף יאסיף עד לגבול הלבנון בצמוד לכביש 6 אישור ע"פ תמ"א צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
479 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 05/12/2006
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
315 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 28/11/2006
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2006014 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים 21/11/2006
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2006016 ועדה ארצית - הועדה המשותפת לתחבורה יבשתית 20/09/2006
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
724 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 18/09/2006
פרוטוקול הורדה
2006012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 12/09/2006
פרוטוקול הורדה
2006008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 04/09/2006
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2006009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים 01/08/2006
פרוטוקול הורדה
474 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 04/07/2006
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2006011 ועדה ארצית - הועדה המשותפת לתחבורה יבשתית 11/05/2006
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה