תממ/ 6/ 8

תכנית מתאר מחוזית - מחוז חיפה - שינוי מס' 8 - עוספיא

עיקרי הוראותיה


- הרחבת אזור הפיתוח העירוני של עוספיא ושינוי יעוד השטחים הפתוחים בסביבותיה.
- גריעת שטח גן לאומי.
- גריעה מותנית של דרך אזורית מס' 672 ממערב לעוספיא

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום הוראות להפקדה הורדה
הוראות התכנית - המלצת ועדה מחוזית pdf תקנון- העברה למועצה הארצית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום תשריט להפקדה הורדה
תשריט התכנית - המלצת ועדה מחוזית תשריט - העברה למועצה הארצית הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג shp - מופקד קבצי תשריט התכנית המופקדת הורדה
מסמכים
תגובות הערות הוועדה המרחבית רכס הכרמל הורדה
תכתובת
תכתובות מסמך מיצוי עתודות קרקע - לשכת התכנון חיפה הורדה
תכתובות התייחסות קק"ל הורדה
תכתובות בקשה להארכת מועד הגשת התנגדויות הורדה
תכתובות גזרי עיתונים בדבר הפקדת התכנית הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 22/12/2022 תאריך פרסום: 22/12/2022. מס' ילקוט פרסומים: 10994. עמוד: 2301. שנה עברית: התשפג . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 09/12/2022 תאריך פרסום בעיתון: 09/12/2022. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/12/2022. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 09/12/2022. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 09/12/2022. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 05/12/2022
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 01/12/2022
החלטה בדיון בהסמכת ועדת משנה 13/09/2022
החלטה בדיון בהפקדה 13/09/2022
קבלת תכנית 06/07/2014

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תממ/ 6 תכנית מתאר מחוזית -מחוז חיפה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
722 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 14/02/2023
סדר יום הורדה
678 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 13/09/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
180 ועדה ארצית - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע 30/06/2022
פרוטוקול הורדה
2022006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 28/02/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
פרסום נוסח הפקדה בעיתונים 05/12/2022 הורדה
פרסום נוסח הפקדה ברשומות 25/12/2022 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בניהו פנינה הורדה
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מנסור סרי הורדה
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עמותת לב עוספייה הורדה
4 מתנגד משרד ממשלתי הפקדה להתנגדויות שירלי סטפנסקי נתיבי ישראל הורדה