גנ/ 16625

איזור תעשיה ע"ש שאדי פואז, מג'דל שמס

מטרת התוכנית


מטרת התכנית:
שינוי ייעוד קרקע משטח חקלאי לשטח תעשייה.
קביעת הוראות למתן היתרי בנייה.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 11/04/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 01/11/2006
קבלת תכנית 17/10/2006

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2007006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 11/04/2007
פרוטוקול הורדה