גנ/ 16659

שינוי מאזור חקלאי למגורים ע"ש אלקיש נדאל ויאסר, בוקעאתא

מטרת התוכנית


מטרת התכנית:
שינוי ייעוד השטח החקלאי למגורים .
למתן זכויות בניה למגרש בסמכות לגבול תכנית המתאר ג/ 6121.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 11/04/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 12/11/2006
קבלת תכנית 30/10/2006

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 6121 מהווה שינוי לתכנית מתאר מס' 350 שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2007006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 11/04/2007
פרוטוקול הורדה