ג/ 15046

שינוי בקווי בנין אזור תעשיה, מג'דל שמס

מטרת התוכנית


שינוי בקווי בנין, צפון 3 מ', צפון מזרח אפס עבור בניה קיימת ו - 3 מ' עבור בניה מוצעת, דרום מערב 3 מ', דרום מזרח אפס עבור בניה קיימת ו - 4 עבור בניה מוצעת

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 10/04/2007
החלטה בדיון בהפקדה 20/04/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 22/03/2005
קבלת תכנית 24/10/2004

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2005011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 20/04/2005
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה