מח/ 41/ ב

דרך מס' 40 והתחברות לדרך מס' 46.

מטרת התוכנית


חיבור כביש 40 לכביש מס' 46 ויצירת רצף בקטע שבין
צומת טייסים וצומת אל-על.
שינוי יעוד משטח חקלאי לדרך.
ביטול דרכים קיימות.
קביעת קו בניין.
קביעת הוראות מגבלות לשימושי קרקע הנובעות מהדרך.
הסדרת הסתעפויות בתחום התכנית.
קביעת הוראות לפיתוח ושיקום נופי.


השרון דרך כפר סבא, פתח-תקוה ובואכב לוד, רמלה
ודרומה.
עקב התפתחות הצפויה בתנועה האוירית לישראל ותוך
חפיפה עם תכנית נתב"ג 2000 קיימת תחזית.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: ?______________

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר אינטרנט 27/03/2007
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 27/03/2007
קבלת תכנית 27/03/2007
הוגשו התנגדויות 19/01/1997
פרסום להפקדה ברשומות 12/12/1996 תאריך פרסום: 12/12/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4466. עמוד: 955. שנה עברית: התשנז . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 29/11/1996 תאריך פרסום בעיתון: 29/11/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 28/10/1996
החלטה בדיון בהפקדה 20/12/1995

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית גז/ 566/ 5 דרך מס' 40 והתחברות לדרך מס' 46. שינוי צפייה
תוכנית גז/ 566/ ת דרך מס' 40 והתחברות לדרך מס' 46. שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2007002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב' 27/03/2007
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2002001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב' 02/01/2002
פרוטוקול הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רכבת ישראל גב' זהבה פורת בשם
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בשם בני עטרות מר פיינשטיין אבינועם
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות קו מוצרי דלק בע"מ מר רפי רגב בשם
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דחף דלק בע"מ עו"ד אופיר דביר בשם
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מושב בני עטרות עו"ד דן גינר בשם
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מושב טירת יהודה עו"ד דן גינר בשם
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מו"א חבל מודיעין עו"ד יובל גלאון בשם
8 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פרי אור והדרי מודיעי עו"ד יונתן שוורץ בשם