354-1116425

תכנית שינוי ייעוד בגוש 8810 חלק מחלקה 22 - מתחם עבד ותד

מטרת התוכנית


שדרוג מתחם מאושר עפ"י כוללנית גת , ביעודים , תכליות וזכויות בניה .

עיקרי הוראותיה


א. שינוי ייעוד קרקע חקלאית לממגורים ומסחר .
ב. שינוי ייעוד מגורים א' לממגורים ומסחר.
ג. שדרוג השצפ .
ד.קביעת זכויות והוראות בניה.

דברי הסבר


מדובר במתחם שהינו חלק מחלקה 22 בגוש 8810 מאדמות כפר גת המשולש הכולל מגרשי מגורים ושטח חקלאי(22/23/2) בהתאם לתשריט חלוקה מאושר משנת 2013 המסתמך על תוכניות ען/359,ען/360 משנות ה-90.
המתחם הנ"ל הינו מערבית לכביש מס' 4 באקה וצפונית למסגד אל נור .
שטח המתחם הנ"ל נשאר כיום כלוא ולכוד בין תכנית ההתחדשות של באקה מס' 354-0579599 לבין הותמ"ל ( תמ"ל 1093) באקה גת ללא כל חידוש, שינוי או שדרוג עם זכיות בניה לא רלונטיים פרט למגרש 22/23/2 (שביעוד חקלאי) שלאחרונה צורף לתכנית הותמ"ל כתוספת היינו מחוץ לקו הכחול של ותמ"ל 1093 זה,
לאור הנ"ל, בעלי הקרקע מקדמים תכנית זו בסמכות הועדה המחוזית לשדרוג, תגבור ושינוי היעוד הקיים במתחם הנ"ל ליעוד משולב בהתאם למגמות הכוללניות לישובים באקה וגת ומצרפים לתוכנית זו את כל שטח המתחם הנ"ל שבבעלותם לרבות המגרש החקלאי 22/23/2 והכל עפ"י תשריט החולקה המאושר הנ"ל, , ובזאת הם יוצאים ונפרדים מתכנית הותמ"ל כלל .
במסגרת תוכנית זו מוצעים כתוספת : 7544 מ"ר למסחר , 6800 מ"ר למגורים, כ 30 יח"ד, סה"כ כיבולת התכנית 75 יח"ד .

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 405 מ"ר מ"ר +405 מ"ר
מגורים (יח"ד) 75 יח"ד +45 יח"ד +30 יח"ד
מגורים (מ"ר) 11,316 מ"ר +4,470 מ"ר +6,846 מ"ר
מסחר (מ"ר) 7,544 מ"ר מ"ר +7,544 מ"ר שימוש מסחר בקומת קרקע ובקומה א

מקום התוכנית


כביש 4 באקה אלגרביה - מערבית לאזור אלמוארס - באקה אלגרביה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
בינוי ופיתוח נספח בינוי מעודכן 13-12-2022 הורדה
שמירה על עצים בוגרים אישור פקיד היערות הורדה
תנועה נספח תנועה וחניה הורדה
ניקוז נספח ניקוז תשריט הורדה
ניהול מי נגר נספח ניהול מי נגר הורדה
שמירה על עצים בוגרים תשריט סקר העצים הורדה
שמירה על עצים בוגרים חוות דעת סקר עצים הורדה
מפת מדידה תשריט חלוקה מאושר הורדה
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 21/12/2022 12 7
קבלת תכנית 28/09/2022 7 5

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ענ/ במ/ 359 באקה אל גרבייה - שכונת מגורים אל מוארס. החלפה צפייה
תוכנית ענ/ במ/ 360 באקה אל גרבייה - שכונת מגורים אלדרדס ואום אלרקאקי החלפה צפייה