354-1145986

אלביאן - מבנה מגורים, מסחר ומשרדים

מטרת התוכנית


שינוי לבניה רוויה עם עירוב שימושים מגורים , מסחר ותעסוקה לרבות תוספת יח"ד , זכויות בניה וקביעת הוראות בניה .

עיקרי הוראותיה


1. שינוי ייעוד הקרקע ממסחר א ל- מגורים , מסחר ותעסוקה .
2. תוספת יח"ד מ- 0 ל- 9 .
3. תוספת זכויות בניה מעל הכניסה הקובעת מ- 60% ל- 251% .
4. תוספת קומות מ- 2 קומות ל- 6 קומות.
5. תוספת זכויות לחניון תת קרקעי .
6. שינוי קווי בניין .

דברי הסבר


התכנית חלה בגוש 8841 , בחלקה 76 ברחוב דר' דאווד ערו , ג'ת עפ"י תכנית ג/1009 המגרש בייעוד מסחר א , המגרש ממוקם במתחם א4 , תת מתחם 161 מתכנית מתאר מקומית כוללנית לג'ת .
וברוח תכנית מתאר 354-0717280 מוצע שינוי ייעוד המגרש למגורים , מסחר ותעסוקה והגדלת צפיפות וזכויות בניה .
בפרויקט מוצע מבנה אחד בעל 6 קומות מעל קומת מרתף חניה שיכלול עירוב שימושים באופן בו המסחר , בילוי ופנאי בקומת הקרקע ומעליה 5 קומות שיכללו שתי קומות משרדים ושלוש קומות מגורים סה"כ בפרויקט 9 יח"ד מתוכם 3 יח"ד קטנות .

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 9 יח"ד יח"ד +9 יח"ד
מגורים (מ"ר) 1,140 מ"ר מ"ר +1,140 מ"ר
מסחר (מ"ר) 360 מ"ר +345 מ"ר +15 מ"ר
תעסוקה (מ"ר) 760 מ"ר +345 מ"ר +415 מ"ר

מקום התוכנית


שכונת אלביאן נמצאת דרום מזרח ג'ת בקטע דרומי לרחוב דר' דאווד ערו ונמצאת במקום מרכזי ובקרבת מקום לכניסת הכפר הדרומית והמרכזית

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
חניה נספח חניה הורדה
בינוי נספח בינוי הורדה
מצב מאושר נספח מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 21/12/2022 5 5
קבלת תכנית 20/10/2022 4 4

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 1009 תכנית מתאר מקומית ג'ת החלפה צפייה