ג/ 16626

קידוח רם 1א', מזרחית לברכת רם, מג'דל שמס

מטרת התוכנית


מטרת התכנית:
ייעוד שטח למתקן הנדסי של חברת מקורות הכולל הסדרה של מתקן קיים והקמה של מתקן קידוח, תחנת שאיבה , חדר חשמל ומתקנים נלווים לצורך הקידוח ואספקת מים.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד קרקע מ"קרקע חקלאית" לקרקע המיועדת ל"מתקנים הנדסיים".
קביעת התכליות המותרות והוראות הבניה למתקנים ולמבנים בתחום התכנית.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 07/03/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 19/12/2006
קבלת תכנית 17/10/2006

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2007005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 07/03/2007
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה