ג/ 14387

לגיטימציה מבנה מגורים - אבו שאהין נסים ואקס-בוקעאתא

מטרת התוכנית


שינוי יעוד השטח החקלאי למגורים ולהתאמת ייעודי הקרקע למצב הקיים בשטח ומתן לגיטימציה למבנים קיימים מחוץ לגבולות תכנית המתאר.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 27/02/2007
החלטה בדיון בהפקדה 15/03/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 18/12/2003
קבלת תכנית 15/12/2003

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 6121 מהווה שינוי לתכנית מתאר מס' 350 שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2004007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 15/03/2004
פרוטוקול הורדה