ג/ 13627

מפעל קרטון- מג'דל שמס

מטרת התוכנית


מטרת התכנית:
שינוי יעוד השטח החקלאי לתעשיה (להקמת מפעל לקרטון פירות)

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
תעסוקה (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 26/02/2007 תאריך פרסום: 26/02/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5633. עמוד: 1786. שנה עברית: התשסז . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 09/02/2007 תאריך פרסום בעיתון: 06/02/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 09/02/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 09/02/2007. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 01/01/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 10/12/2006
החלטה בדיון באישור תכנית 26/06/2006
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות 05/02/2006 תאריך פרסום: 05/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5490. עמוד: 1603. צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 29/01/2006 תאריך פרסום בעיתון: 29/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 08/01/2005
החלטה בדיון בהפקדה 18/06/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 18/12/2002
קבלת תכנית 09/12/2002

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 6192 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 18832 מפעל קרטון- מג'דל שמס שינוי
תוכנית ג/ 21741 מפעל קרטון- מג'דל שמס שינוי צפייה
תוכנית ג/ 19849 מפעל קרטון- מג'דל שמס שינוי צפייה
תוכנית 256-0419291 מפעל קרטון- מג'דל שמס שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2006017 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 26/06/2006
פרוטוקול הורדה
2006009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 24/05/2006
פרוטוקול הורדה
2003014 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 18/06/2003
פרוטוקול הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יושלה קמבליס חברת חשמל