ג/ 13722

אזור תעשיה - סמיח אבו גבל

מטרת התוכנית


שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לשטח תעשיה זעירה לא מזיקה ומלאכה, הרחבה לאזור התעשיה הקיים.
קביעת הוראות עבור מתן היתרי בניה בשטח התכנית.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
תעסוקה (מ"ר) 1,935 מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 26/02/2007 תאריך פרסום: 26/02/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5633. עמוד: 1786. שנה עברית: התשסז . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 04/02/2007 תאריך פרסום בעיתון: 04/02/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/02/2007. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2007. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 21/12/2006
החלטה בדיון באישור תכנית 01/11/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות 01/11/2005
פרסום להפקדה ברשומות 03/05/2005 תאריך פרסום: 03/05/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5395. עמוד: 2577. שנה עברית: התשסה . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 21/04/2005
פרסום להפקדה בעיתונים 25/03/2005 תאריך פרסום בעיתון: 24/03/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/03/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 25/03/2005. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 02/03/2005
החלטה בדיון בהפקדה 18/06/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 23/01/2003
קבלת תכנית 16/01/2003

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 6192 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 8468 אזור תעשיה, שינוי לתקנון לתכנית ג / 6192 , מגדל שמס שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 17038 אזור תעשיה - סמיח אבו גבל שינוי צפייה
תוכנית גנ/ 16306 אזור תעשיה - סמיח אבו גבל שינוי צפייה
תוכנית גנ/ 17426 אזור תעשיה - סמיח אבו גבל שינוי צפייה
תוכנית ג/ 19789 אזור תעשיה - סמיח אבו גבל שינוי
תוכנית ג/ 21741 אזור תעשיה - סמיח אבו גבל שינוי צפייה
תוכנית ג/ 19849 אזור תעשיה - סמיח אבו גבל שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2005029 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 01/11/2005
פרוטוקול הורדה
2003014 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 18/06/2003
פרוטוקול הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סמארה פנדי מוחמד