מח/ מק/ 2006/ 8

שינוי קווי בנין תעשיה ומסחר משולב, מג'דל שמס

מטרת התוכנית


שינוי בהוראות קו בנין הקבוע בתכנית ג/ 14855

עיקרי הוראות התכנית:-
- שינוי בהוראות קו בנין קדמי ואחורי הקובע בתכנית ג/ 14855
- קביעת הוראות למתן היתרי בניה.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 13/02/2007 תאריך פרסום: 13/02/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5628. עמוד: 1592. שנה עברית: התשסז . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 31/12/2006
פרסום להפקדה ברשומות 05/10/2006 תאריך פרסום: 05/10/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5587. עמוד: 224. שנה עברית: התשסז . צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 14855 תעשיה ומסחר משולב, מג'דל שמס שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2006012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 31/12/2006
פרוטוקול הורדה