16/ מק/ 2014

רחוב לילית מספר 30 - להבים

מטרת התוכנית


מתן אפשרות להקמת אחסנה במיפלס מתחת למפלס הכניסה
הקובעת לבית ע"י שינויים בחלוקת שטחים בין שטחים
עיקריים לבין שטחי שירות, ללא שינוי סה"כ זכויות בניה ושינויים בקו בנין.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 31/01/2007 תאריך פרסום: 31/01/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5622. שנה עברית: התשסז . צפייה
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 24/08/2006
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 27/01/2004

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 16/ 03/ 103 שינוי הנחיות בניה שינוי צפייה
תוכנית 16/ במ/ 205 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2006023 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום 24/08/2006
פרוטוקול הורדה
2001124 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום 22/06/2004
פרוטוקול הורדה
2001114 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום 27/01/2004
פרוטוקול הורדה