אג/ מק/ 5952/ 028

איחוד וחלוקה, טובא זנגריה

מטרת התוכנית


איחוד וחלוקה מחדש, לפי סעיף 62א(א)1 לחוק התכנון והבניה.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 31/01/2007 תאריך פרסום: 31/01/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5622. שנה עברית: התשסז . צפייה
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 30/10/2006
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית לא אושרה 30/05/2006
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 30/01/2006

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 5952 תכנית מתאר -טובא שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2006010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 30/10/2006
פרוטוקול הורדה
2006005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 30/05/2006
פרוטוקול הורדה
2006001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 30/01/2006
פרוטוקול הורדה