ג/ 15044

שינוי יעוד משטח חקלאי לתעשיה, מג'דל שמס

מטרת התוכנית


שינוי יעוד קרקע משטח חלקאי לשטח תעשיה זעירה לא מזיקה ומלאכה, הרחבה לאזור התעשיה הקיים.
קביעת הוראות עבור עבור מתן היתרי בניה בשטח התוכנית

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 10/01/2007
החלטה בדיון בהפקדה 16/02/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 20/01/2005
קבלת תכנית 24/10/2004

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 6192 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2005004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 16/02/2005
פרוטוקול הורדה