גנ/ 15417

ביטול דרך מס' 128 ושינוי מאזור מגורים א' לאזור מגורים ב', מג'דל שמס

מטרת התוכנית


מטרות התכנית:
ביטול דרך מספר 128 ושינוי מאזור מגורים (א) לאזור מגורים (ב).

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 10/01/2007
החלטה בדיון בהפקדה 21/09/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 01/07/2005
קבלת תכנית 05/04/2005

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2005008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 21/09/2005
פרוטוקול הורדה