הל/ 174

הגדלת מס' יחידות הדיור בחלקה 142 - קרית יערים

מטרת התוכנית


א. הפיכת שטח החלקה משטח מגורים %30 - %25 לשטח
מגורים מיוחד.
ב. הגדלת מספר יחידות דיור לחלקה. מיחידת דיור אחת
לשתי יחידות דיור.
ג. הגדלת אחוזי הבניה מ- %25%-30 ל - %60 שטחים
עיקריים.
ד. הגדלת שטח המחסנים מ- %10 ל- %20 .
ה. התרת בנית מחסנים בעלית גג, גובה עלית הגג לא
יעלה על 2.20 מ'.
ו. שינוי יעוד קומת המרתף משטח שרות לשטח עיקרי.
ז. קביעת חובת חניה לפי התקן.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 2 יח"ד +2 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


ישוב: קרית יערים טלזס
רח' גורדון 17 ,מגרש מס' 142 .
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 22/12/2006 תאריך פרסום בעיתון: 22/12/2006. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 21/12/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/12/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום לאישור ברשומות 31/10/2004 תאריך פרסום: 31/10/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5337. עמוד: 268. שנה עברית: התשסה . צפייה
החלטה בדיון באישור תכנית 08/09/1998
פרסום להפקדה בעיתונים 07/06/1998 תאריך פרסום בעיתון: 07/06/1998.
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 27/05/1998
פרסום להפקדה ברשומות 17/05/1998 תאריך פרסום: 17/05/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4644. עמוד: 3567. שנה עברית: התשנח . צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 19/04/1998
החלטה בדיון בהפקדה 04/02/1997
קבלת תכנית 23/10/1996

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית מי/ 232/ א איחוד וחלוקה מחדש - קרית טלסטון. שינוי