תתל/ 2/ 12

קו עכו כרמיאל

מטרת התוכנית


מטרות התכנית
1. התווית מסילת ברזל המסתעפת ממסילת החוף באזור עכו דרום ועד כרמיאל.
2. ייעוד שטחים למסילת ברזל, למסילת ברזל במינהור ולדרך.
3. הסדרת מפגשים בין מסילת ברזל לדרך.
4. קביעת הוראות לשינוי התווית דרך מס' 85 בין אזור תעשיה בר - לב לבין צומת יסיף, דרך מס' 4 (עכו מזרח) ודרך מס' 70 (קטע צומת אחיהוד).
5. קביעת הוראות תכנון, עיצוב וקביעת שטחי בניה לתחנות אחיהוד וכרמיאל.
6. קביעת הוראות ועקרונות לתכנון ולעיצוב אדריכלי של מבני דרך ומעברים.
7. קביעת הוראות ועקרונות תכנון להבטחת השיקום הנופי.
8. קביעת אמצעים לצורך מיתון השפעות שליליות אפשריות על הסביבה ואיכות החיים.
9. קביעת הוראות בדבר ביצוע דרכים חקלאיות ומעברים חקלאיים.
10. הטלת מגבלות בניה ופיתוח על שטחים הסמוכים למסילה המוצעת .
11. הגדרת תכולתם של מסמכי התכנון המפורט לפני ביצוע.
12. קביעת שלביות ביצוע.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ממסילת החוף בדרום עכו ועד מרכז התחבורה בכרמיאל לצד כביש 85. תוואי המסילה עובר בשטחי הערים עכו וכרמיאל בשטח המועצה המקומית אל שאגור ובשטחי המועצות האזוריות מטה אשר ומשגב.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום מצב מוצע גליונות 1-3 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום מצב מוצע גליונות 4-6 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום מצב מוצע גליונות 7-8 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום מצב מוצע גליונות 9-10 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום מצב מוצע גליון 11 הורדה
נספחים
נספחים מאושרים נספח מס' 1 - לא מעוגן הורדה
נספחים מאושרים נספח מס' 2 - לא מעוגן הורדה
נספחים מאושרים נספח מס' 7א-7ב - לא מעוגן הורדה
נספחים מאושרים נספח מס' 4א הורדה
נספחים מאושרים נספח מס' 5.1 - 5.3 - לא מעוגן הורדה
נספחים מאושרים נספח מס' 6.2ב - 6.3ג - לא מעוגן הורדה
נספחים מאושרים נבפח מס' 6.1 - לא מעוגן הורדה
נספחים מאושרים נספח מס' 8א - לא מעוגן הורדה
נספחים מאושרים נספח מס' 8ב - לא מעוגן הורדה
נספחים מאושרים נספח מס' 8ג - לא מעוגן הורדה
נספחים מאושרים נספח מס' 8ד - 8ה - לא מעוגן הורדה
נספחים מאושרים נספח מס' 9 - לא מעוגן הורדה
נספחים מאושרים נספח מס' 10 הורדה
נספחים מאושרים נספח מס' 3 - לא מעוגן הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 18/12/2006
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 18/12/2006
פרסום לאישור ברשומות 18/12/2006 תאריך פרסום: 18/12/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5606. שנה עברית: התשסז . צפייה
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה 29/10/2006
המלצה לממשלה לאישור תכנית בתנאים 21/11/2005
רישום נתוני פרסום בעיתונות על העברה להערות והשגות 22/07/2005 תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
הוחלט להעביר את התכנית להערות והשגות 20/12/2004
התכנית פורסמה להערות והשגות 20/12/2004
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-הוגש תסקיר 12/12/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 08/07/2004
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה 08/07/2004
פרסום הכנת תכנית בעיתונים 05/03/2004
קבלת תכנית בות"ל 18/08/2003

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 201-1040864 קו עכו כרמיאל פירוט
תוכנית 217-0660522 קו עכו כרמיאל כפיפות
תוכנית תמא/ 31/ א/ 8 קו עכו כרמיאל שינוי
תוכנית תתל/ 12/ ב קו עכו כרמיאל שינוי צפייה
תוכנית תתל/ 17/ א קו עכו כרמיאל שינוי צפייה
תוכנית ג/ 17027 קו עכו כרמיאל כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 18946 קו עכו כרמיאל כפיפות
תוכנית ג/ 19636 קו עכו כרמיאל כפיפות צפייה
תוכנית 201-0785584 קו עכו כרמיאל כפיפות
תוכנית ג/ 19152 קו עכו כרמיאל כפיפות צפייה
תוכנית 208-0255091 קו עכו כרמיאל כפיפות
תוכנית 201-0252429 קו עכו כרמיאל כפיפות
תוכנית 260-0706077 קו עכו כרמיאל כפיפות
תוכנית ג/ 21535 קו עכו כרמיאל כפיפות צפייה
תוכנית 213-0609222 קו עכו כרמיאל כפיפות
תוכנית 201-0385245 קו עכו כרמיאל כפיפות
תוכנית 208-0546473 קו עכו כרמיאל כפיפות
תוכנית 213-0575514 קו עכו כרמיאל כפיפות
תוכנית 260-0219865 קו עכו כרמיאל כפיפות
תוכנית 213-0264523 קו עכו כרמיאל כפיפות
תוכנית 213-0957316 קו עכו כרמיאל כפיפות
תוכנית תתל/ 127 קו עכו כרמיאל כפיפות
תוכנית 205-0283903 קו עכו כרמיאל אישור ע"פ תת"ל
תוכנית 201-0931626 קו עכו כרמיאל אישור ע"פ תת"ל
תוכנית 10/ המ/ 30 קו עכו כרמיאל פיצויים
תוכנית 10/ המ/ 29 קו עכו כרמיאל פיצויים

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2013017 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע 09/09/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2013006 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע 04/02/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2013007 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע 21/01/2013
פרוטוקול הורדה
2012017 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע 13/08/2012
פרוטוקול הורדה
2012012 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע 11/06/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2012009 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע 30/04/2012
פרוטוקול הורדה
2012008 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע 12/03/2012
פרוטוקול הורדה
2012001 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע 02/01/2012
פרוטוקול הורדה
2011016 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע 28/11/2011
פרוטוקול הורדה
2011004 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע 11/04/2011
פרוטוקול הורדה
2011003 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע 14/03/2011
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2005007 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 21/11/2005
פרוטוקול הורדה
2005002 ועדה ארצית - ועדת משנה להשגות 21/11/2005
פרוטוקול הורדה
2004011 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 20/12/2004
פרוטוקול הורדה
2003005 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 16/12/2003
פרוטוקול הורדה