ג/ 13508

שינוי תוואי דרך מס' 3 בכניסה המערבית למג'דל

מטרת התוכנית


שינוי תוואי דרך בכניסה מערבית לכפר והתאמתה לתכנון הצומת.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 11/12/2006
החלטה בדיון בהפקדה 21/05/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 18/12/2002
קבלת תכנית 06/11/2002

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2003016 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 21/05/2003
פרוטוקול הורדה