מאא/ 232

הקמת שני גני ילדים - שינויי יעוד משצ"פ לשב"צ

מטרת התוכנית


הכנת תכנית מפורטת על חלקה 91 בגוש 6026, עם ייעוד קרקע "שטח לבנייני ציבור", הנמצא ברחוב ירושלים - אזור בני ביתך - אזור, בצמוד לשטח ציבורי פתוח בחלק הצפוני של הפארק השכונתי לבין המרכז מסחרי, על מנת לאפשר הוצאת היתרי בניה כנדרש בתכנית הראשית וכל זאת על ידי:
א. תוספת שטחי בניה לחלקה 91 מיועדת לש.ב.צ. (מגרש 65 מהתכנית הראשית).
ב. קביעת תקנות בדבר זכויות בניה, קווי בניין, גובה הבניינים ותכליות מותרות בתחום התכנית.
ג. חלוקת החלקה לשני מגרשים:
- מגרש 926 מיועד להקמת בית כנסת. שטח המגרש כ- 600 מ"ר.
- מגרש 927 מיועד להקמת גני ילדים ומעונות יום, מגרש בשטח של 1230 מ"ר.
ד. קביעת שטחים עבור ש.ב.צ. כדלקמן:
1. מבנה בית כנסת - שטח הבניה מעל פני הקרקע 390 מ"ר.
- שטח שירות מתחת לפני הקרקע 240 מ"ר.
2. מבנה גנים ומעונות יום - שטח עיקרי מעל פני הקרקע 1500 מ"ר.
- שטח שירות מעל פני הקרקע 300 מ"ר.
- שטח שירות מתחת לפני הקרקע 500 מ"ר.
ה. הקלה בקו בנין מציר הדרך של כביש מס' 1 ועד לגבול התכנית, של 115 מ' במקום 150 מ'.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 1,890 מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 30/11/2006 תאריך פרסום: 30/11/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5601. עמוד: 750. שנה עברית: התשסז . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 15/11/2006 תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/11/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 31/10/2006
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 17/10/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 25/04/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות 10/04/2006
הוגשו התנגדויות 14/02/2006
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 26/01/2006
פרסום להפקדה ברשומות 12/01/2006 תאריך פרסום: 12/01/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5480. עמוד: 1212. שנה עברית: התשסו . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 14/12/2005 תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/12/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 05/12/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 16/11/2005
החלטה בדיון בהפקדה 26/09/2005
קבלת תכנית 14/06/2005

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית מאא/ במ/ 21/ א אחוד וחלוקה מחדש של שטח התכנית. שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 552-0377317 הקמת שני גני ילדים - שינויי יעוד משצ"פ לשב"צ כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
931 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות 16/10/2006
פרוטוקול הורדה
926 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות 31/07/2006
פרוטוקול הורדה
915 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות 10/04/2006
פרוטוקול הורדה
713 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 26/09/2005
פרוטוקול הורדה
711 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 18/07/2005
פרוטוקול הורדה
710 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 20/06/2005
פרוטוקול הורדה