ג/ 8601

תוכנית מספר ג / 8601 תחנת תידלוק בגוש 17463 רמות הייב.

מטרת התוכנית


מטרות התכנית:
הקמת ופיתוח אזור תחנת תידלוק ואזור מסחר.
הקצאת שטחי ציבור: שצפי"ם.
הקצאת שטח פרטי פתוח.
התווית דרכים, תכנון ופיתוח כניסת רומת הייב.
חלוקת מגרשים.
ביטול דרכים מאושרות.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעוד קרקע חקלאית לאזור תחנת תדלוק דרגה ב' עפ"י תמ"א 18 שינוי מספר 2 נוסח התשנ"ו 1996, אזורי מסחר ושטח פרטי פתוח המהווה כמעטפת עיצובית ואזור חיץ המפריד בין אזור מגורים לאזור מסחר.
קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
קביעת הוראות בניה: מרווחי בניה, גובה בניינים.
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
קביעת השלבים וההנחיות לביצוע.
קביעת הנחיות סביבתיות.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר
מסחר (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


ישוב: רומת היב

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות דרכים תנועה וחניה הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 20/11/2006 תאריך פרסום: 20/11/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5597. עמוד: 579. שנה עברית: התשסז . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 03/11/2006 תאריך פרסום בעיתון: 02/11/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2006. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 15/10/2006
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 15/10/2006
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 18/09/2006
החלטה בדיון במועצה הארצית 23/05/2006
החלטה בדיון באישור תכנית 27/12/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות 27/12/2005
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 30/06/2005
פרסום להפקדה ברשומות 08/06/2005 תאריך פרסום: 08/06/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5403. עמוד: 2928. שנה עברית: התשסה . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 13/05/2005 תאריך פרסום בעיתון: 11/05/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 10/05/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/05/2005. עיתון: אל-סינארה.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 17/04/2005
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 17/04/2005
החלטה בדיון בוולק"ח 01/03/2004
החלטה בדיון בהפקדה 26/06/2003
קבלת תכנית 01/08/1994

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 1409 כבישי גישה לרומא הגלילית רומאנה -עוזיר ובועינה שינוי
תוכנית ג/ 1679 תכנית מתאר -רומת הייב שינוי
תוכנית ג/ 1875 כביש חיפה טבריה קטע הסוללים צומת גולני שינוי
תוכנית ג/ 5148 רומת הייב - שינוי ל-ג / 1679 שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 9/ מע/ מק/ 8601/ 41 תוכנית מספר ג / 8601 תחנת תידלוק בגוש 17463 רמות הייב. שינוי צפייה
תוכנית 257-0279661 תוכנית מספר ג / 8601 תחנת תידלוק בגוש 17463 רמות הייב. שינוי
תוכנית 257-0605881 תוכנית מספר ג / 8601 תחנת תידלוק בגוש 17463 רמות הייב. שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
299 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 23/05/2006
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2005032 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 27/12/2005
פרוטוקול הורדה
2005023 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 01/08/2005
פרוטוקול הורדה
2004022 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 09/08/2004
פרוטוקול הורדה
477 ועדה ארצית - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) 01/03/2004
פרוטוקול הורדה
286 ועדה ארצית - ועדת המשנה לישובים חקלאיים 16/02/2004
פרוטוקול הורדה
178 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 15/12/2003
פרוטוקול הורדה
2003008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 26/06/2003
פרוטוקול הורדה
2002028 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 25/12/2002
פרוטוקול הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דני מור חטיבת עסקים, ונדלן
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מא'גד פאלח
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד עמינדב בלוזר