ג/ 15466

שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תעשיה, מג'דל שמס

מטרת התוכנית


מטרות התכנית:
שינוי יעוד משטח החקלאי לתעשיה להקמת בתי קירור, והרחבת אזור התעשיה לפיתוח הכפר וקידומו.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 16/10/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 18/05/2006
קבלת תכנית 15/05/2005

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2006017 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 16/10/2006
פרוטוקול הורדה
2005024 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 07/11/2005
פרוטוקול הורדה