גנ/ 15926

שינוי רוחב דרך מס' 17, מג'דל שמס

מטרת התוכנית


עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 16/10/2006
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף 29/12/2005
קבלת תכנית 20/11/2005

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2006017 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 16/10/2006
פרוטוקול הורדה