יוש/ 1/ 1/ 12/ 113

קדומים, שינוי יעוד משטח חלקאי למוסדות ציבור

מטרת התוכנית


1. שינוי יעוד מקרקע חקלאית לשטח ציבורי פתוח, שטח למבנים ומוסדות ציבור .
2. התווית רשת הדרכים למיניהן וסיווגן
3. ביטול דרכים מאושרות.
4. קביעת זכויות, הוראות ומגבלות בניה בתחום התכנית

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 79 יח"ד יח"ד +79 יח"ד

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות בינוי הורדה
נספח/ הוראות תנועה הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 19/04/2023
החלטה בדיון באישור תכנית 22/03/2023
לא הוגשו התנגדויות 22/03/2023
פרסום להפקדה בעיתונים 16/12/2022 תאריך פרסום בעיתון: 16/12/2022. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 04/12/2022. עיתון: משרדי מפקדת התיאום והקישור הנפתית. תאריך פרסום בעיתון: 02/12/2022. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 02/12/2022. עיתון: אל-סינארה.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 30/11/2022
החלטה בדיון בהפקדה 17/08/2022
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 28/03/2022
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 06/04/2020
קבלת תכנית 06/04/2020

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2023002 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 22/03/2023
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2022003 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 17/08/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה 19/04/2023 הורדה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית 01/12/2022 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 19/04/2023 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 30/11/2022 הורדה