אג/ מק/ 5952/ 034

שינוי קו בנין, טובא זנגריה

מטרת התוכנית


שינוי בקו בנין לפי סעיף 62א(א) לחוק

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 25/09/2006 תאריך פרסום: 25/09/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5581. שנה עברית: התשסז . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 28/02/2006

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 5952 תכנית מתאר -טובא שינוי צפייה
תוכנית ג/ 7169 שנוי תוואי דרכים -טובא שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2006002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 28/02/2006
פרוטוקול הורדה