ענ/ 119

תכנית מתאר מקומית - עארה.

מטרת התוכנית


הכנת תכנית מתאר כוללת לעארה לקיבולת של כ- 4550 יחידות דיור תוך השגת מטרות המשנה הבאות:
- שמירה על קרקע חקלאית.
- קביעת גבולות הפיתוח של הכפר.
- הסדרת השימוש במקרקעין על ידי התווית דרכים, יעוד שטחים למגורים, מסחר וצרכי ציבור.
- קביעת הוראות בניה לצורך הוצאת היתרי בניה על סמך תכנית זו.
- ביטול ושינוי תכניות קודמות.
- הקטנת קו בניין מדרך ראשית (דרך 65) בתמא/ 3, ומציר מסילת הברזל על פי
תמ"א 23.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


השטח המיועד לבינוי של הישוב עארה שמצפון לדרך 65 ומשתרעת על שטח
של כ- 1983 דונם.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 25/09/2006 תאריך פרסום: 25/09/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5582. עמוד: 72. שנה עברית: התשסז . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 18/09/2006 תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 17/09/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/09/2006. עיתון: עיתון יומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 04/09/2006
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 23/08/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 25/07/2006
החלטה בדיון באישור תכנית 17/01/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות 17/01/2006
החלטה בדיון במועצה הארצית 22/02/2005
פרסום להפקדה ברשומות 03/08/2000 תאריך פרסום: 03/08/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4906. עמוד: 4377. שנה עברית: התשס . צפייה
הוגשו התנגדויות 28/07/2000
פרסום להפקדה בעיתונים 24/07/2000 תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2000. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 24/07/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2000. עיתון: עיתון יומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 29/06/2000
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 10/08/1999
החלטה בדיון בהפקדה 26/07/1994
קבלת תכנית 21/09/1993

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 400 מחוז חיפה - תכנית מתאר לשטח הגלילי לתכנון עיר - מחוז חיפה שינוי
תוכנית ג/ 463 ערה החלפה צפייה
תוכנית ג/ 509 ערה המערבית החלפה
תוכנית ענ/ 173 יעוד שטח לדרך ולאזור נופש וספורט, עארה. שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 354-0207621 תכנית מתאר מקומית - עארה. שינוי
תוכנית ענ/ 943 תכנית מתאר מקומית - עארה. שינוי
תוכנית ענ/ 477 תכנית מתאר מקומית - עארה. שינוי צפייה
תוכנית ענ/ 1080 תכנית מתאר מקומית - עארה. שינוי
תוכנית חפאג/ 1350/ ענ/ 1113/ א תכנית מתאר מקומית - עארה. שינוי
תוכנית חפאג/ 1350/ ענ/ 1113 תכנית מתאר מקומית - עארה. שינוי
תוכנית ענ/ מק/ 968/ א תכנית מתאר מקומית - עארה. שינוי צפייה
תוכנית ענ/ 1080/ א תכנית מתאר מקומית - עארה. שינוי צפייה
תוכנית ענ/ 477/ ב תכנית מתאר מקומית - עארה. שינוי צפייה
תוכנית ענ/ מק/ 1089 תכנית מתאר מקומית - עארה. שינוי צפייה
תוכנית ענ/ 731/ ד תכנית מתאר מקומית - עארה. שינוי צפייה
תוכנית ענ/ מק/ 998 תכנית מתאר מקומית - עארה. שינוי צפייה
תוכנית ענ/ תדלוק תכנית מתאר מקומית - עארה. שינוי
תוכנית ענ/ 731/ מ/ 347 תכנית מתאר מקומית - עארה. שינוי צפייה
תוכנית ענ/ 477/ א תכנית מתאר מקומית - עארה. שינוי צפייה
תוכנית 399-0138107 תכנית מתאר מקומית - עארה. שינוי
תוכנית 354-0423335 תכנית מתאר מקומית - עארה. שינוי
תוכנית 354-0205666 תכנית מתאר מקומית - עארה. שינוי
תוכנית 354-0079418 תכנית מתאר מקומית - עארה. שינוי
תוכנית ענ/ 974 תכנית מתאר מקומית - עארה. שינוי
תוכנית ענ/ 952 תכנית מתאר מקומית - עארה. שינוי
תוכנית ענ/ 878/ ב תכנית מתאר מקומית - עארה. שינוי צפייה
תוכנית 354-0783829 תכנית מתאר מקומית - עארה. שינוי
תוכנית 354-0388587 תכנית מתאר מקומית - עארה. שינוי
תוכנית 354-0550228 תכנית מתאר מקומית - עארה. שינוי
תוכנית חפאג/ 1350/ ענ/ 1113/ ב תכנית מתאר מקומית - עארה. שינוי צפייה
תוכנית 354-1074897 תכנית מתאר מקומית - עארה. שינוי
תוכנית 354-1074160 תכנית מתאר מקומית - עארה. שינוי
תוכנית 354-0925123 תכנית מתאר מקומית - עארה. שינוי
תוכנית 354-1128016 תכנית מתאר מקומית - עארה. שינוי
תוכנית 354-0590596 תכנית מתאר מקומית - עארה. שינוי
תוכנית 354-0977645 תכנית מתאר מקומית - עארה. שינוי
תוכנית 354-1098953 תכנית מתאר מקומית - עארה. שינוי
תוכנית 354-0912204 תכנית מתאר מקומית - עארה. החלפה
תוכנית 354-0656801 תכנית מתאר מקומית - עארה. החלפה
תוכנית 354-1044395 תכנית מתאר מקומית - עארה. החלפה
תוכנית 354-0818120 תכנית מתאר מקומית - עארה. החלפה
תוכנית 326/ 35/ 13 תכנית מתאר מקומית - עארה. שימוש חורג

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2006002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 17/01/2006
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2005007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 12/04/2005
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
260 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 22/02/2005
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2004023 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 28/12/2004
פרוטוקול הורדה
2003001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 07/01/2003
פרוטוקול הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גמאל ופאתן עבד אבו הלאל
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבדאלקאדר סאלח עלי אבו הלאל בשם המתנגדים
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אחמד עבד אבו ואסל
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זכריה אבו ואסל
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עאוני מוחמד אבו ואסל
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבד מנעם אבו וואסל
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד אבו סאלם
8 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אברהים סעיד אבו שחאדה
9 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אחמד עבד אבו שחאדה
10 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אחמד עבד אבו שיך
11 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חליל אברהים אבו שיכה
12 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יוסף קאסם אבו שיכה
13 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עומר עבד אבו שיכה
14 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות תאופיק אבו שיכה
15 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רשאד אינג' יונס
16 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות צבי אלדס חברת החשמל לישראל
17 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבדאלקאדר ביידוסי
18 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות לוטפי מוסטפא ג'זמאוי
19 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ראבח סעיד ג'זמאוי
20 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אברהים מוסטפא גזמאוי
21 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אחמד גזמאוי
22 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אחמד חדר גזמאוי
23 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות איוב מסעוד גזמאוי
24 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות איוב מסעוד גזמאוי
25 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אינשראח אחמד גזמאוי
26 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יעקב מסעוד גזמאוי
27 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות לוטפי מוסטפא גזמאוי
28 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוג'ירה ואיהאב גזמאוי
29 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוג'ירה ומוראד גזמאוי
30 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד אחמד גזמאוי
31 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד מסעוד גזמאוי
32 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוטיע מסעוד גזמאוי
33 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוסטפא טאהר גזמאוי
34 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמוד טאהר גזמאוי
35 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמוד מוסטפא גזמאוי
36 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמוד עבדאללה גזמאוי
37 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נור אלדין מסעוד גזמאוי
38 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאבר מוחמד גזמאוי
39 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סעיד מסעוד גזמאוי
40 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עאדל מחמוד גזמאוי
41 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עאדל מחמוד גזמאוי
42 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עאדל מחמוד גזמאוי
43 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עאדל מחמוד גזמאוי
44 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עאהד לוטפי גזמאוי
45 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עאיד לוטפי גזמאוי
46 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבדאללה גזמאוי
47 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עמאד אסעד גזמאוי
48 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פתחיה סלמאן גזמאוי
49 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ראבח מוסטפא גזמאוי
50 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שוכרי סקר גזמאוי
51 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אמאל דעייף
52 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות האני חאלד דעייף
53 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שריף הנדי מהנדס הועדה המקומית לתכנון עירון
54 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבדאללה אסעד זיד
55 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אמין אסעד זייד
56 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ח'ליל זייד
57 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חאלד זייד
58 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמוד אסעד זייד
59 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות הישאם אחמד טאהר
60 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נדים שריף יונד
61 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אחמד חמזה יונס
62 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אחמד מוסטפא יונס
63 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות איברהים פאיז יונס
64 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אימאן יונס
65 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בהג'ת מוחמד יונס בשם אחיו
66 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בותיינה ווהבי יונס
67 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ג'מאל מוחמד יונס
68 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גאזי עלי יונס
69 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גמאל עבדאלפתאח יונס
70 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חאזם עאדל יונס
71 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חכמת נג'יב יונס
72 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות כנעאן ועדנאן יונס
73 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות כרימה יונס אשת המנוח מחמוד עלי
74 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד אברהים יונס
75 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד אדיב מוחמד יונס
76 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד גאלב יונס בשם אחיו
77 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד דרוויש מוסטפא יונס
78 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד סלאמה יונס
79 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד עזמי יונס בשם אחיו
80 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד פדל יונס
81 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד תופיק יונס
82 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוניב אברהים יונס
83 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוסא פואז יונס
84 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמוד אחמד יונס
85 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמוד מוחמד יונס
86 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נאיף עלי יונס
87 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נביל אחמד יונס בשם המתנגדים
88 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נזיר מחמוד יונס
89 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סעיד אחמד יונס
90 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבדאלטיף יונס
91 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבדאלטיף תופיק יונס
92 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבדאללה תאופיק יונס
93 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבדאלפתאח ג'מיל יונס
94 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבדאלפתאח מוחמד יונס
95 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבדאלקאדר יונס
96 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עמאד חלמי יונס בשם המתנגים
97 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פאוזי עבדאלג'באר יונס
98 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פארוק מוחמד עבדאללה יונס
99 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פארוק עלי יונס
100 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פארוק עלי יונס
101 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פאתן אברהים יונס
102 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פואז מחמוד יונס
103 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות קאסם יונס
104 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות קאסם אברהים יונס
105 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות קדרי עבדאלפתאח יונס
106 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רפיק עבדאלג'באר יונס
107 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שפיק עבד אלגבאר יונס
108 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שפיק עבדאלגבאר יונס
109 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שיכה אחמד מוסטפא
110 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אחמד חאפז מלחם
111 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוסטפא שריף מלחם
112 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חוסאם מסעוד מסארווה
113 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חסן מסעוד מסארווה
114 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מאהר רשיד מסארווה
115 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמוד מסעוד מסארווה
116 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נאיף אחמד מסארווה בשם המתנגדים בחל' 5 גוש 12157
117 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבדאלחכים אחמד מסארווה
118 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמוד וג'יה מסעוד
119 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ראיד וגיה מסעוד
120 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות קאסם מוחמד מסרי
121 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד מוסא מראזקה
122 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבדאלפתאח מרעי
123 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עלי מוסא מרעי
124 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רובין מוסא מרעי
125 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אברהים חליל סייף
126 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאלח עו"ד אבו חוסיין ב"כ בדר סלים יונס
127 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אנואר עו"ד אזברגה ב"כ אלנסאסרה מוחמד
128 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אנואר עו"ד אזברגה ב"כ ושאחי מוחמד
129 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אנואר עו"ד אזברגה ב"כ גזמאוי עבד אלרחים
130 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אנואר עו"ד אזברגה ב"כ אזברגה יאסר
131 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אנואר עו"ד אזברגה ב"כ גזמאוי עבדלחלים
132 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אברהים עו"ד גזמאוי ב"כ האחים עקל
133 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אברהים עו"ד גזמאוי ב"כ המתנגדים
134 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אברהים מסעוד עו"ד גזמאוי
135 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ראמי עו"ד גזמאוי ב"כ אבו ואסל עבד מנעם
136 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ראמי עו"ד גזמאוי ב"כ זייד עוקבה נאפע
137 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ראמי עו"ד גזמאוי ב"כ המתנגדים
138 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוסטפא עו"ד גנאיים ב"כ חסיבה אחמד יונס ג'ברין
139 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מודר עו"ד יונס ב"כ יונס עבדאלסלאם ואחרים
140 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מודר עו"ד יונס ב"כ קאסם יונס ויורשי המנוח האשם יונס
141 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מודר עו"ד יונס ב"כ המתנגדים
142 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מראם עו"ד יונס ב"כ יונס עבדאלראזק
143 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מראם עו"ד יונס ב"כ יונס גמאל
144 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עסאם עו"ד יונס ב"כ יונס שפאא ומאג'ד
145 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות תמים עו"ד יונס ב"כ יונס ג'אודאת ובניו
146 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות תמים עו"ד יונס ב"כ המתנגדות
147 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מ. סעיד עו"ד מחאג'נה ב"כ יונס וג'יה
148 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מ. סעיד עו"ד מחאג'נה ב"כ עדנאן יונס
149 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מ. סעיד עו"ד מחאג'נה ב"כ נאפע יונס
150 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ראיד עו"ד מחאמיד ב"כ עאמר עבדאלטיף ג'זמאוי
151 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאמי עו"ד מלחם ב"כ עבדאלכרים יונס
152 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאמי עו"ד מלחם ב"כ כראם מחמוד יונס
153 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד ס. אבו חוסיין ב"כ האחים ג'זמאוי
154 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד ס. אבו חוסיין ב"כ זיאד חוסיין יונס
155 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד סאמי מלחם ב"כ האחים עזב
156 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ואאל עו"ד עבאדי ב"כ אחמס אסעד זייד
157 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ואאל עו"ד עבאדי ב"כ עבד אלסלאם זייד
158 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סלים עו"ד רשאד ב"כ יונס ראיס
159 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אמנה עזב בשם אחיה
160 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אברהים חוסין עיסא
161 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אחמד חוסין עיסא
162 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות האני חסן עיסא
163 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד חוסין עיסא
164 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמוד חסן עיסא
165 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבדאלהאדי עלי עיסא
166 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבדאללטיף חסן עיסא
167 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבדאלפתאח עלי עיסא
168 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות צ' אלדס חברת החשמל לישראל
169 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גאזי קאסם
170 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חמדאן עלי חמדאן קאסם
171 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאמי עלי קאסם
172 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד אברהים סלאמה רשיד
173 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמוד מוסטפא שיכה