7/ במ/ 144

להבים

מטרת התוכנית


יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזורי מגורים ע"י שינויים
ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 700 יח"ד +700 יח"ד יח"ד

מקום התוכנית


ישוב: להבים

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 11/09/2006
קבלת תכנית 23/01/1992

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2006008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית 11/09/2006
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה