תמא/ 37/ ת

שינויים בהוראות תכניות מתאר ארציות ברמה מפורטת לגז טבעי

מטרת התוכנית


עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
קומפילציה כוללת לשינויים לתכנית - shp (לא סטטוטורי) קומפילציית מערכת הולכת הגז הטבעי - שירות מפה מקוון (web-service) הורדה
מסמכים
נוסח הוראות משולב - לא סטטוטורי תמ"א 37 - הוראות נוסח משולב הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 23/08/2006 תאריך פרסום: 23/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5568. עמוד: 4684. שנה עברית: התשסו . צפייה
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה 27/07/2006
רישום החלטת הממשלה על אישור תכנית 27/07/2006 תאריך ישיבה: 27/07/2006. מס' ישיבה: 336. מס' ישיבה: 336.
המלצה לממשלה לאישור תכנית 09/05/2006
רישום נתוני פרסום ברשומות בדבר עריכת התמ"א 23/02/2006 תאריך פרסום: 23/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5499. עמוד: 2021. שנה עברית: התשסו . צפייה
רישום נתוני פרסום בעיתונות בדבר עריכת התמ"א 14/02/2006 תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2006. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 25/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/01/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2006. עיתון: כל אל ערב.
התקבלו הערות / תגובות 05/12/2005
דיון לקראת העברת התמ"א להערות /השגות 05/07/2005
העברה להערות / תגובות 05/07/2005

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 254-0655225 שינויים בהוראות תכניות מתאר ארציות ברמה מפורטת לגז טבעי כפיפות
תוכנית תתל/ 29/ ב שינויים בהוראות תכניות מתאר ארציות ברמה מפורטת לגז טבעי כפיפות
תוכנית 456-0185876 שינויים בהוראות תכניות מתאר ארציות ברמה מפורטת לגז טבעי כפיפות
תוכנית 353-0271387 שינויים בהוראות תכניות מתאר ארציות ברמה מפורטת לגז טבעי כפיפות
תוכנית תתל/ 55 שינויים בהוראות תכניות מתאר ארציות ברמה מפורטת לגז טבעי שינוי
תוכנית 353-0180117 שינויים בהוראות תכניות מתאר ארציות ברמה מפורטת לגז טבעי כפיפות
תוכנית ג/ 19372 שינויים בהוראות תכניות מתאר ארציות ברמה מפורטת לגז טבעי כפיפות
תוכנית 11/ 03/ 275 שינויים בהוראות תכניות מתאר ארציות ברמה מפורטת לגז טבעי כפיפות צפייה
תוכנית 603-0168781 שינויים בהוראות תכניות מתאר ארציות ברמה מפורטת לגז טבעי כפיפות
תוכנית 19/ 03/ 110/ 31 שינויים בהוראות תכניות מתאר ארציות ברמה מפורטת לגז טבעי כפיפות צפייה
תוכנית 6/ 02/ 224/ 18 שינויים בהוראות תכניות מתאר ארציות ברמה מפורטת לגז טבעי כפיפות צפייה
תוכנית 7/ 03/ 549 שינויים בהוראות תכניות מתאר ארציות ברמה מפורטת לגז טבעי כפיפות צפייה
תוכנית 456-0176545 שינויים בהוראות תכניות מתאר ארציות ברמה מפורטת לגז טבעי כפיפות
תוכנית 603-0387118 שינויים בהוראות תכניות מתאר ארציות ברמה מפורטת לגז טבעי כפיפות
תוכנית 7/ 02/ 491 שינויים בהוראות תכניות מתאר ארציות ברמה מפורטת לגז טבעי כפיפות צפייה
תוכנית 31/ 03/ 101/ 1 שינויים בהוראות תכניות מתאר ארציות ברמה מפורטת לגז טבעי כפיפות צפייה
תוכנית ד/ 6/ 03/ 311 שינויים בהוראות תכניות מתאר ארציות ברמה מפורטת לגז טבעי כפיפות
תוכנית מ/ 422/ א שינויים בהוראות תכניות מתאר ארציות ברמה מפורטת לגז טבעי כפיפות צפייה
תוכנית 303-0116913 שינויים בהוראות תכניות מתאר ארציות ברמה מפורטת לגז טבעי כפיפות
תוכנית 254-0212803 שינויים בהוראות תכניות מתאר ארציות ברמה מפורטת לגז טבעי כפיפות
תוכנית 10/ 03/ 300 שינויים בהוראות תכניות מתאר ארציות ברמה מפורטת לגז טבעי כפיפות צפייה
תוכנית 34/ 02/ 224/ 18 שינויים בהוראות תכניות מתאר ארציות ברמה מפורטת לגז טבעי כפיפות צפייה
תוכנית 603-0184804 שינויים בהוראות תכניות מתאר ארציות ברמה מפורטת לגז טבעי כפיפות
תוכנית 651-0339135 שינויים בהוראות תכניות מתאר ארציות ברמה מפורטת לגז טבעי כפיפות
תוכנית 603-0209684 שינויים בהוראות תכניות מתאר ארציות ברמה מפורטת לגז טבעי כפיפות
תוכנית 603-0203364 שינויים בהוראות תכניות מתאר ארציות ברמה מפורטת לגז טבעי כפיפות
תוכנית תמא/ 37/ א/ 1/ 9 שינויים בהוראות תכניות מתאר ארציות ברמה מפורטת לגז טבעי כפיפות
תוכנית 10/ 02/ 100/ 78 שינויים בהוראות תכניות מתאר ארציות ברמה מפורטת לגז טבעי כפיפות צפייה
תוכנית 10/ 02/ 100/ 80 שינויים בהוראות תכניות מתאר ארציות ברמה מפורטת לגז טבעי כפיפות צפייה
תוכנית 456-0488262 שינויים בהוראות תכניות מתאר ארציות ברמה מפורטת לגז טבעי כפיפות
תוכנית 302-0092395 שינויים בהוראות תכניות מתאר ארציות ברמה מפורטת לגז טבעי כפיפות
תוכנית 621-0317867 שינויים בהוראות תכניות מתאר ארציות ברמה מפורטת לגז טבעי כפיפות
תוכנית 634-0313155 שינויים בהוראות תכניות מתאר ארציות ברמה מפורטת לגז טבעי כפיפות
תוכנית תתל/ 29 שינויים בהוראות תכניות מתאר ארציות ברמה מפורטת לגז טבעי כפיפות צפייה
תוכנית זמ/ 573 שינויים בהוראות תכניות מתאר ארציות ברמה מפורטת לגז טבעי כפיפות צפייה
תוכנית 20/ מפ/ 1004 שינויים בהוראות תכניות מתאר ארציות ברמה מפורטת לגז טבעי כפיפות
תוכנית 603-0331314 שינויים בהוראות תכניות מתאר ארציות ברמה מפורטת לגז טבעי כפיפות
תוכנית 19/ 03/ 110/ 40 שינויים בהוראות תכניות מתאר ארציות ברמה מפורטת לגז טבעי כפיפות
תוכנית 254-0538645 שינויים בהוראות תכניות מתאר ארציות ברמה מפורטת לגז טבעי כפיפות
תוכנית 51/ 02/ 539 שינויים בהוראות תכניות מתאר ארציות ברמה מפורטת לגז טבעי כפיפות צפייה
תוכנית 306-0544304 שינויים בהוראות תכניות מתאר ארציות ברמה מפורטת לגז טבעי כפיפות
תוכנית 456-0153064 שינויים בהוראות תכניות מתאר ארציות ברמה מפורטת לגז טבעי כפיפות
תוכנית 621-0173385 שינויים בהוראות תכניות מתאר ארציות ברמה מפורטת לגז טבעי כפיפות
תוכנית 254-0563593 שינויים בהוראות תכניות מתאר ארציות ברמה מפורטת לגז טבעי כפיפות
תוכנית 606-0724047 שינויים בהוראות תכניות מתאר ארציות ברמה מפורטת לגז טבעי כפיפות
תוכנית 624-0572842 שינויים בהוראות תכניות מתאר ארציות ברמה מפורטת לגז טבעי כפיפות
תוכנית 651-0637991 שינויים בהוראות תכניות מתאר ארציות ברמה מפורטת לגז טבעי כפיפות
תוכנית ימ/ מי/ רשגז/ 3001/ ב שינויים בהוראות תכניות מתאר ארציות ברמה מפורטת לגז טבעי היתר בניה
תוכנית ימ/ מי/ רשגז/ 2011/ 5 שינויים בהוראות תכניות מתאר ארציות ברמה מפורטת לגז טבעי היתר בניה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
472 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 09/05/2006
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
297 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 25/04/2006
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2006008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 10/04/2006
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2006008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 10/04/2006
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2006003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים 04/04/2006
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
718 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 27/03/2006
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2006002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 27/02/2006
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2006004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 21/02/2006
פרוטוקול הורדה
462 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 05/07/2005
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
462 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 05/07/2005
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה