ג/ 10671

שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תעשיה פרי חרמון, מג'דל שמס

מטרת התוכנית


שינוי יעוד השטח החקלאי לתעשיה זעירה ולהתאמת ייעודי השטח למצב קיים ולמתן לגיטמציה למבנים של בתי קירור ואריזה קיימים בשטח, ולפיתוח האתר וקידומו במסגרת הקיימת.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
תעסוקה (מ"ר) 4,970 מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 18/08/2006 תאריך פרסום בעיתון: 05/05/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 05/05/2006. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 07/05/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/08/2006. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות 30/04/2006 תאריך פרסום: 30/04/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5523. עמוד: 3052. שנה עברית: התשסו . צפייה
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 08/07/2002
החלטה בדיון באישור תכנית 02/07/2001
פרסום להפקדה ברשומות 02/04/2001 תאריך פרסום: 02/04/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4977. עמוד: 2201. שנה עברית: התשסא . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 18/03/2001 תאריך פרסום בעיתון: 15/03/2001. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 16/03/2001. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 18/03/2001. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 28/02/2001
החלטה בדיון בהפקדה 30/11/1998
קבלת תכנית 10/05/1998

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 6192 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 8468 אזור תעשיה, שינוי לתקנון לתכנית ג / 6192 , מגדל שמס שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 19540 שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תעשיה פרי חרמון, מג'דל שמס שינוי
תוכנית ג/ 20014 שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תעשיה פרי חרמון, מג'דל שמס שינוי
תוכנית ג/ 21741 שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תעשיה פרי חרמון, מג'דל שמס שינוי צפייה
תוכנית ג/ 21220 שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תעשיה פרי חרמון, מג'דל שמס שינוי צפייה
תוכנית ג/ 19849 שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תעשיה פרי חרמון, מג'דל שמס שינוי צפייה
תוכנית 256-0419291 שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תעשיה פרי חרמון, מג'דל שמס שינוי