יוש/ 2/ 303

מתקן פוטו-וולטאי משכיות

מטרת התוכנית


1. שינוי ייעודי קרקע מקרקע חקלאית לקרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים ולקרקע חקלאית עם זיקת הנאה למעבר ברכב למטרת הקמת מתקן פוטו-וולטאי.
2. קביעת הוראות ומגבלות בניה בתחום התכנית.
3. קביעת תנאים, שלבי ביצוע ושלבי פיתוח שיחייבו את מבצעי התכנית.

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 14/12/2022
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 29/08/2021
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 08/09/2020
קבלת תכנית 08/09/2020

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית משכיות שכונת מגורים 100 יח"ד שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2022007 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת המשנה לאיכות הסביבה 14/12/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה