יוש/ 2/ 305

מתקן פוטו-וולטאי רועי

מטרת התוכנית


א. שינוי ייעודי קרקע מקרקע חקלאית לקרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים למטרת הקמת מתקן פוטו-וולטאי.
ב. קביעת הוראות ומגבלות בנייה.
ג. קביעת תנאים, שלבי ביצוע ושלבי פיתוח שיחייבו את מבצעי התכנית.

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 14/12/2022
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 29/08/2021
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 28/07/2020
קבלת תכנית 28/07/2020

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 15/ S תכנית מתאר אזורית (שינוי) 1946 שינוי
צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2022006 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה לדרכים, מסילות ברזל ושדות תעופה 28/12/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2022007 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת המשנה לאיכות הסביבה 14/12/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה