תמל/ 2051/ סעיף-77-78

תמל/ 2051/ סעיף-77-78

מטרת התוכנית


יצירת מסגרת תכנונית לקידום פרויקט להתחדשות עירונית באזור זה באמצעות תהליכים של פינוי בינוי .

תכנית המתחברת למרקם העירוני, מייצרת דפנות פעילות לרחובות השונים, שיפור ושידרוג של המרחב העירוני , שינוי רשת הדרכים הקיימת, חלוקה למתחמים..

התכנית מציעה תוספת של שטחי מסחר ותעסוקה , מבני ציבור ושטחים פתוחים תוך העצמת זכויות בניה לאורך צירי מתען הגובלים בתכנית ותחנת המטרו שבמרכזה.

עיקרי הוראותיה


פרסום הודעה על הכנת תכנית מפורטת להתחדשות עירונית לפי סעיף 77 וקביעת הגבלות על היתרי בניה בתחומה לפי סעיף 78 לחוק:
כמפורט להלן:
א. .לא יינתן היתר להריסה ובניית מבנה חדש.
ב.. לא יינתנו התרי בניה לפי תמ"א 38 על תיקוניה.
ג. לא יינתנו היתרי בניה לתוספת בינוי על מבנים קיימים, למעט היתרים לביצוע תשתיות ולצורך
תחזוקה שוטפת, חיזוק, מיגון והנגשה.
ד. . התנאים לפי הודעה זו לא יחולו על מגרשים ביעוד מבנים ומוסדות ציבור, שצ"פים, דרכים.
ה. מגבלות אלה לא יחולו על בקשה להיתר בניה שהוחלט לאשרה לפני החלטה זו.
ו. . תוקף התנאים הינו שנתיים מיום פרסום ההודעה או עד הפקדת תכנית, לפי המוקדם מבניהם.
ז. התכנית שבהכנה היא תכנית גם לפי סעיף 23 לתמ"א 38.

מסמכי התוכנית


תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
קבצים דיגיטליים
תאי שטח הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קו כחול הורדה
תכתובת
תכתובות הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 14/12/2022 3 2
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 14/12/2022 3 2
פרסום הכנת תכנית ברשומות 08/12/2022 תאריך פרסום: 08/12/2022. מס' ילקוט פרסומים: 10959. עמוד: 1808. שנה עברית: התשפג . 3 2 צפייה
פרסום הכנת תכנית בעיתונים 25/11/2022 תאריך פרסום בעיתון: 25/11/2022. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 24/01/0122. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 25/11/2022. עיתון: עיתון מקומי א. 3 2
הוחלט על פרסום דבר הכנת תכנית 06/11/2022 3 2

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2021049 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 02/11/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על הכנת תכנית 09/11/2022 הורדה