ג/ 13599

שינוי יעוד משטח חקלאי לשירותי דרך וש.פ.פ

מטרת התוכנית


שינוי יעוד השטח משטח חקלאי לשטח שרותי דרך ושטח פרטי פתוח

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 10/07/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 18/12/2002
קבלת תכנית 15/12/2002

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 6296 תכנית מתאר מעיליא שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2004004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 02/02/2004
פרוטוקול הורדה