ג/ 15295

שינוי יעוד משטח חקלאי למתקנים הנדסיים, פסוטה

מטרת התוכנית


שינוי יעוד משטח לחקלאות לשטח עבור מתקנים הנדסיים
קביעת תנאים והוראות בניה למתקנים ההנדסיים
התווית דרך חקלאית לגישה למתקנים
הגדרת שטח, זכויות והגבלות הבניה עבור מתקנים הנדסיים
תנאים למתן היתר בניה

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 03/07/2006
החלטה בדיון בהפקדה 25/07/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 01/05/2005
קבלת תכנית 22/02/2005

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2005018 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 25/07/2005
פרוטוקול הורדה