ג/ 11687

שינוי יעוד משטח חקלאי לתעשיה

מטרת התוכנית


התכנית באה ליד שטח לתעשיה זעירה לא מזיקה ומלאכה על מת לאפשר הקמת בית קירור, איחסון, מיון, ואריזה, של תוצרת חקלאית, עבור אגודה שיתופית אלמרג' - מגדל שמס רמת הגולן.
1. שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לשטח תעשיה זעירה לא מזיקה ומלאכה,הרחבה לאזור התעשיה הקיים.
2. שינוי יעוד קרקע משטח מתקנים חקלאיים לשטח דרך.
3. קביעת הוראות עבור מתן היתרי בניה בשטח התכנית.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
תעסוקה (מ"ר) 11,177.95 מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


אזור תעשיה מג'דל שמס
נ.צ. מרכזי מזרח 222400 צפון 296300

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 19/06/2006 תאריך פרסום: 19/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5542. עמוד: 3832. שנה עברית: התשסו . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 26/05/2006 תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/05/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 26/05/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 14/05/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות 29/01/2004
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 29/06/2003
פרסום להפקדה ברשומות 16/06/2003 תאריך פרסום: 16/06/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5194. עמוד: 2782. שנה עברית: התשסג . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 30/05/2003 תאריך פרסום בעיתון: 26/05/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 26/05/2003. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 14/04/2003
החלטה בדיון בהפקדה 06/03/2002
קבלת תכנית 16/01/2000

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 6192 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 256-0485243 שינוי יעוד משטח חקלאי לתעשיה שינוי
תוכנית ג/ 20014 שינוי יעוד משטח חקלאי לתעשיה שינוי
תוכנית גנ/ 15903 שינוי יעוד משטח חקלאי לתעשיה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 21741 שינוי יעוד משטח חקלאי לתעשיה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 19849 שינוי יעוד משטח חקלאי לתעשיה שינוי צפייה
תוכנית 256-0419291 שינוי יעוד משטח חקלאי לתעשיה שינוי
תוכנית 256-0819524 שינוי יעוד משטח חקלאי לתעשיה שינוי
תוכנית 256-0362053 שינוי יעוד משטח חקלאי לתעשיה שינוי
תוכנית 256-0643924 שינוי יעוד משטח חקלאי לתעשיה החלפה
תוכנית ג/ 13583 שינוי יעוד משטח חקלאי לתעשיה התליה צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2004001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 29/01/2004
פרוטוקול הורדה
2002005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 06/03/2002
פרוטוקול הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות 80989049 אבו סאלח מוניב