ג/ 15927

שינוי יעוד למגורים משולב תיירות, מבני ציבור, מג'דל שמס, גניזה

מטרת התוכנית


שינוי מאזור מגורים (א), תעשיה זעירה ושצ"פ לאזור משולב מגורים עם תירות,ומאזור חקלאי לאזור ציבורי פתוח ומבנה ציבור.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 12/06/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 30/03/2006
קבלת תכנית 20/11/2005

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2006010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 12/06/2006
פרוטוקול הורדה