ג/ 13583

תחנת שאיבה לביוב אזורי אלמע'אריק

מטרת התוכנית


התוכנית באה ליעד שטח למתקנים הנדסיים ומגוב איזורי במסגרת פרויקט הביוב האזורי צפון רמת הגולן.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
תעסוקה (מ"ר) 10.185 מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות בינוי הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 08/06/2006 תאריך פרסום: 08/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5538. עמוד: 3581. שנה עברית: התשסו . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 26/05/2006 תאריך פרסום בעיתון: 24/05/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/05/2006. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 26/05/2006. עיתון: כל אל ערב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 11/04/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 05/04/2006
החלטה בדיון באישור תכנית 01/09/2005
לא הוגשו התנגדויות 01/07/2005
פרסום להפקדה בעיתונים 01/07/2005 תאריך פרסום בעיתון: 01/07/2005. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 28/06/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/07/2005. עיתון: כל אל ערב.
פרסום להפקדה ברשומות 03/05/2005 תאריך פרסום: 03/05/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5395. עמוד: 2577. שנה עברית: התשסה . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 21/04/2005
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 27/02/2005
החלטה בדיון בהפקדה 04/02/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 01/12/2002
קבלת תכנית 19/11/2002

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 6192 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 11687 שינוי יעוד משטח חקלאי לתעשיה התליה צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית גנ/ 17422 תחנת שאיבה לביוב אזורי אלמע'אריק שינוי צפייה
תוכנית גנ/ 17425 תחנת שאיבה לביוב אזורי אלמע'אריק שינוי צפייה
תוכנית גנ/ 17420 תחנת שאיבה לביוב אזורי אלמע'אריק שינוי צפייה
תוכנית ג/ 20014 תחנת שאיבה לביוב אזורי אלמע'אריק שינוי
תוכנית ג/ 21741 תחנת שאיבה לביוב אזורי אלמע'אריק שינוי צפייה
תוכנית ג/ 19849 תחנת שאיבה לביוב אזורי אלמע'אריק שינוי צפייה
תוכנית ג/ 12904 תחנת שאיבה לביוב אזורי אלמע'אריק שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2005007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 04/05/2005
פרוטוקול הורדה
2003001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתוכניות ביוב ותשתית 04/02/2003