מש/ מק/ 9857/ 1

שינוי קו בנין, אבטליון

מטרת התוכנית


שינוי בקו בנין הקבוע בתכנית לפי סעיף 62א(א)4 לחוק

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 07/06/2006 תאריך פרסום: 07/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5537. עמוד: 3536. שנה עברית: התשסו . צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 09/01/2006 תאריך פרסום: 09/01/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5479. עמוד: 1177. שנה עברית: התשסו . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 30/12/2005
פרסום להפקדה בעיתונים 09/12/2005 תאריך פרסום בעיתון: 09/12/2005. עיתון: עיתון מקומי א.

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 5465 ישוב קהילתי אבטליון שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 21707 שינוי קו בנין, אבטליון כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2005012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 30/12/2005
פרוטוקול הורדה