מש/ 8/ 1/ 77

שינוי לשטח מסחר ושרותים,דרכים דרכים משולבות וחניה, ש.ב.צ. ש.צ.פ. ומגורים א'.

מטרת התוכנית


א. שינוי יעוד שטח חקלאי לשטח מסחר ושרותים, דרכים, דרכים משולבות וחניה, שטח בנייני צבור, שטח צבורי פתוח, ומגורים א'.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 06/06/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 30/04/2006
קבלת תכנית 16/11/2005

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית מש/ במ/ 8/ 1/ 1002 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2006010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית 06/06/2006
פרוטוקול הורדה